Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 528330
Title Over ontwikkeling, schade, voedselplanten en natuurlijke vijanden van de denneschorswants, Aradus cinnamomeus = On the development, damage, foodplants and natural enemies of the pine bark-bug, Aradus cinnamomeus
Author(s) Doom, D.
Source Wageningen : De Dorschkamp (Mededeling / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" nr. 189)
Department(s) Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp"
Publication type Research report
Publication year 1981
Keyword(s) bosbouw - insecten - diergedrag - gewoonten - adaptatie - Aradus cinnamomeus - forestry - insects - animal behaviour - habits - adaptation
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.