Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 528401
Title Beheer van dierpopulaties ter preventie van tekenbeten
Author(s) Hofmeester, Tim; Wieren, Sip van
Source Vakblad Natuur Bos Landschap (2017)135. - ISSN 1572-7610 - p. 26 - 28.
Department(s) Resource Ecology
PE&RC
Publication type Article in professional journal
Publication year 2017
Abstract Het aantal mensen dat naar de huisarts gaat met een tekenbeet is in de afgelopen decennia enorm toegenomen. Dit is waarschijnlijk een combinatie van betere bekendheid van teken bij recreanten en huisartsen, en een toename van het aantal teken in Nederland. De grote vraag is of natuurbeheerders iets kunnen doen aan het tekenprobleem. Dit was een van de centrale vraagstukken binnen het project ‘Shooting the messenger’ van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en Wageningen University & Research wat plaatsvond van 2012 t/m 2016. Beide auteurs verrichtten binnen dit project onderzoek naar de rol van verschillende diersoorten in de levenscyclus van de schapenteek (Ixodes ricinus) om te kijken waar er ingegrepen kon worden om het aantal teken in het landschap te verminderen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.