Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 528411
Title Bos & Klimaatverandering : “Als je doet wat je deed, krijg je niet meer wat je kreeg”
Author(s) Schelhaas, Mart-Jan; Kramer, Koen
Source Bos & Klimaatverandering : “Als je doet wat je deed, krijg je niet meer wat je kreeg”, Vakblad Natuur Bos Landschap, nr. 135, p. 24-25, 2017-05-01, Jasprina Kremers, http://edepot.wur.nl/420568
Department(s) PE&RC
Alterra - Vegetation, forest and landscape ecology
Publication type Media appearance
Publication year 2017
About Vandaag de dag is er veel aandacht voor klimaatverandering en de gevolgen die dit met zich mee zal brengen. Eind 2015 is op de eenentwintigste jaarlijkse klimaatconferentie van de Verenigde Naties in Parijs, de COP21, een klimaatakkoord tot stand gekomen waarin gesteld wordt dat aan het eind van deze eeuw de uitstoot van broeikasgassen drastisch verminderd moet worden en waarin gestreefd wordt naar een maximale gemiddelde wereldwijde temperatuurstijging van 1,5 °C ten opzichte van pre-industriële niveaus. Een mooi streven, maar hoe zal het klimaat zich daadwerkelijk gaan ontwikkelen, welke veranderingen in temperatuur en neerslag zullen daadwerkelijk optreden en wat voor effecten zullen deze met zich meebrengen?
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.