Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 528416
Title Integraal natuurherstel in beekdalen : Ontwikkeling van diffuse afvoersystemen, gedempte afvoerdynamiek en beekprofielherstel
Author(s) Verdonschot, Piet F.M.; Runhaar, Han; Hendriks, Dimmie; Verdonschot, Ralf C.M.
Source Driebergen : VBNE, Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (O+BN rapport 2017/215-BE) - 305
Department(s) WIMEK
Water and Food
Publication type Research report
Publication year 2017
Abstract De drie belangrijkste hydrologische maatregelen aan beeksystemen die in deze studie centraal staan zijn: 1. Het herstellen van heterogene en diffuse afvoersystemen. 2. Het dempen van de afvoerdynamiek door de afvoerhydrologie aan te pakken. 3. Het genuanceerd verondiepen en versmallen van beken voor integraal beekdalherstel. Daarnaast blijven aanvullende morfologische maatregelen (passend bij de toekomstige afvoer) en eutrofiëring-reducerende maatregelen (zoals oppervlakkige afstroming van slib bufferen en zuiveren in de haarvaten) veel aandacht vragen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.