Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 528445
Title Kansen voor meer natuurlijkheid in Natura 2000-gebieden
Author(s) Bijlsma, R.J.; Jansen, A.J.M.; Janssen, J.A.M.; Maas, G.J.; Pleijte, M.; Schipper, P.C.; Wondergem, H.E.
Source Landschap : tijdschrift voor Landschapsecologie en Milieukunde 34 (2017)3. - ISSN 0169-6300 - p. 144 - 153.
Department(s) Alterra - Vegetation, forest and landscape ecology
PE&RC
Alterra - Soil, water and land use
Alterra - Spatial knowledge systems
Publication type Article in professional journal
Publication year 2017
Abstract Aan alle Natura 2000-gebieden zijn instandhoudingsdoelstellingen toegewezen voor soorten en/of habitattypen
van de Vogel- en Habitatrichtlijn. De bezorgdheid groeit dat beheerplannen te weinig rekening
houden met noodzakelijke natuurlijke dynamiek en uitwijkmogelijkheden voor soorten. En hoe staat het
met andere natuurwaarden? Een expliciete landschapsecologische benadering biedt uitkomst en kan goed
aansluiten op het beheerplanproces en richtlijnen bieden voor vergunningverlening en handhaving.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.