Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 528736
Title Onderzoek naar leverbot deel II: Vang slak in plaats van bot: Leverbotbestrijding risico’s & kansen
Author(s) Verkaik, J.C.; Neijenhuis, F.; Verwer, Cynthia
Source Ekoland 37 (2017). - ISSN 0926-9142 - p. 20 - 21.
Department(s) Livestock Research
LR - Animal Behaviour & Welfare
Publication type Article in professional journal
Publication year 2017
Keyword(s) liver flukes - fascioliasis - animal disease prevention - cattle husbandry - dairy farming - snail-borne diseases - cattle diseases - leverbot - dierziektepreventie - rundveehouderij - melkveehouderij - ziekten overgebracht door slakken - rundveeziekten
Categories Animal Disease Prevention
Abstract Slakken in de zomer wegfrezen uit de greppels minimaliseert de kans op leverbot. In combinatie met opstallen voor opname van besmetting kan zomerfrezen leverbot zelfs voorkomen. De kans op leverbot neemt eveneens aanzienlijk af door runderen evasief te weiden. Botten vangen (en doden) door het vee te behandelen, kan dankzij beide maatregelen achterwege blijven. De afhankelijkheid van middelen neemt af. Zeer gewenst nu resistentie alsmaar toeneemt en geregistreerde middelen voor lacterend en droogstaand vee ontbreken.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.