Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 528866
Title Tussen bos en houtwal : broedvogels in een Twents cultuurlandschap
Author(s) Schotman, A.
Source Leersum : RIN (RIN-rapport 88/37) - 87
Department(s) Rijksinstituut voor Natuurbeheer
Publication type Research report
Publication year 1988
Keyword(s) broedvogels - habitats - heggen - houtwallen - landgebruik - plattelandsplanning - twente - overijssel - breeding birds - hedges - hedgerows - land use - rural planning
Abstract Deze studie had tot doel het verband tussen de broedvogels en de hoeveelheid opgaande begroeiing in een kleinschalig cultuurlandschap kwantitatief te beschrijven. Het gaat in het bijzonder om de invloed van de hoeveelheid bos, de lengte aan houtwallen en de verhouding daartussen. Een eis aan de resultaten was dat deze toepasbaar waren in de landinrichting
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.