Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 528971
Title Grondonderzoek naar fosfaat en kalitoestand op grasland
Author(s) Paauw, F. van der
Source 's-Gravenhage : Algemeene Landsdrukkerij (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen no. 49, 17) - 98
Department(s) Rijkslandbouwproefstation Groningen
Bodemkundig instituut
Publication type Research report
Publication year 1943
Keyword(s) kunstmeststoffen - graslanden - anorganische verbindingen - mest - fosfor - plantenvoeding - kalium - kwantitatieve analyse - bodem - fertilizers - grasslands - inorganic compounds - manures - phosphorus - plant nutrition - potassium - quantitative analysis - soil
Categories Soil Chemistry
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.