Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 529001
Title Over de gevoeligheid van eenige landbouwgewassen voor zeewater
Author(s) Zijlstra, K.
Source 's-Gravenhage : Algemeene Landsdrukkerij (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen no. 52 (2) B)
Department(s) Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek
Publication type Research report
Publication year 1946
Keyword(s) oogstschade - irrigatiewater - verzilting - zeewater - bodem - zouttolerantie - crop damage - irrigation water - salinization - sea water - soil - salt tolerance
Categories Soil Chemistry
Abstract Een aantal proeven worden besproken, ondernomen om inzicht te verkrijgen in de mate van gevoeligheid van een aantal gewassen ten opzichte van het zeezout. Dit onderzoek heeft indertijd plaats gehad ten behoeve van de Wieringermeerdirectie en hare wetenschappelijke medewerkers, met wie de resultaten in eenige vergaderingen destijds ook zijn besproken. Het zaad is verzameld op de kwelders achter Pieterburen, Westernieland en achter de Carel Coenraadpoldor aan de Dollard.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.