Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 529042
Title Plantenresten in de magen van noordse stormvogels: graadmeter voor vervuiling
Author(s) Kuijper, Wim; Vermeeren, Caroline; Meijboom, A.; Franeker, J.A. van
Source De Levende Natuur 118 (2017)5. - ISSN 0024-1520 - p. 178 - 180.
Department(s) IMARES Onderzoeksformatie
Publication type Article in professional journal
Publication year 2017
Abstract Afval in de zee is een bekend probleem. Vanuit Wageningen Marine Research wordt sinds 1982 onderzoek gedaan naar het kleine drijvende materiaal in en rond de Noordzee door middel van onderzoek van maaginhouden van noordse stormvogels (van Franeker, 2009). dit dier pikt namelijk als 'voedsel' allerlei kleine voorwerpen, waaronder plastic, van het zeeoppervlak op en is daarmee een graadmeter voor de vervuiling. In dit artikel wordt ingegaan op een klein onderdeel van het onderzoek: de botanische component.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.