Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 529054
Title Economische waarde IJsselmeervisserij : notitie met achtergrondinformatie over de vaststelling van de waarde van vergunningen en merken bij verschillende scenario’s
Author(s) Zaalmink, Wim; Janssens, Bas; Prins, Henri
Source Wageningen : Wageningen Economic Research (Wageningen Economic Research nota 2017-085) - 33
Department(s) LEI Innovation, Risk and Information Management
LEI Consumer and Chain
LEI Performance and Impact Agrosectors
Publication type Research report
Publication year 2017
Abstract Het ministerie van Economische Zaken (EZ) en de Stichting Transitie IJsselmeer (STIJ) onderzoeken hoe de beroepsvisserij op het IJsselmeer in de toekomst duurzaam kan worden ingericht. Voor een eventuele herinrichting zijn diverse scenario’s mogelijk. Inzicht in de waarde van vergunningen met de daarbij behorende rechten is noodzakelijk om de kosten van de herinrichting goed in te kunnen schatten. Het ministerie van Economische Zaken heeft Wageningen Economic Research gevraagd inzicht te geven in de economische waarde van de IJsselmeervisserij. Op het IJsselmeer zijn 34 visserijbedrijven actief met in totaal 59 visserijondernemers. De bedrijven hebben gezamenlijk 77 vergunningen in gebruik. De besomming van de IJsselmeervisserij bedraagt gemiddeld voor de periode 2013-2016 3,6 miljoen euro. Deze besomming bestond in 2016 naar schatting voor 46% uit aal, 27% uit snoekbaars, 1% uit baars, 3% uit brasem, 2% uit blankvoorn, 1% uit pootvis en 20% uit wolhandkrab. Gemiddeld zorgen de grote fuiken voor het grootste deel van de omzet (40%), gevolgd door staande netten (32%), schietfuiken (14%) en hoekwant (10%). In de studie is een benadering voor de waardebepaling per vistuig ontwikkeld die aanknopingspunten biedt om een meer reële waarde vast te stellen per vistuigrecht, en die meer toegesneden is op de werkelijke waarde dan de voorheen toegepaste methodiek volgens aaleenheden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.