Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 529070
Title Economische gevolgen voor IJsselmeervissers bij reductie van visserij op schubvis met 36%
Author(s) Zaalmink, Wim; Janssens, Bas; Prins, Henri
Source Wageningen : Wageningen Economic Research (Wageningen Economic Research nota 2017-086) - 25
Department(s) LEI Innovation, Risk and Information Management
LEI Consumer and Chain
LEI Performance and Impact Agrosectors
Publication type Research report
Publication year 2017
Abstract In 2014 is voor de IJsselmeervisserij een reductie van visserij-inspanning afgesproken van 85% voorde staandnetvisserij en zegenvisserij. Begin 2017 is een wetenschappelijk advies gegeven voor eenaanvullende extra reductie van 36% op schubvis in 2017 ten opzichte van de toegestane inspanningvan het jaar daarvoor. In 2016 zijn 34 bedrijven actief met visserij in het IJssel- en Markermeer. Erzijn 24 bedrijven die in 2016 staande netten gebruiken.Een reductie van 36% van de toegestane staande-nettenmerkjes leidt tot een afname van het aantalnetnachten van 22%. Dit betekent een besommingsverlies van in totaal circa 194.000 euro. Eenreductie van 36% met betrekking tot de zegenvisserij leidt tot een totaal verlies van circa 18.000 euro(22% lagere besomming van vooral brasem). Wordt de 36%-reductiemaatregel toegepast voor zowelde staande netten als de zegen, dan is het te verwachten besommingsverlies in totaliteit circa 212.000euro. De reductiemaatregelen leiden tot een vangstvermindering van 17% voor voorn, 20% voorbrasem, 18% baars en 18% snoekbaars. Het te verwachten effect van de beleidsmaatregel is duscirca 50% van het doel
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.