Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 529532
Title Alleen knollen gebaat bij meer organische stof
Author(s) Hijbeek, Renske
Source Alleen knollen gebaat bij meer organische stof, Resource, jrg. 12, nr. 6, 2017-11-02, Albert Sikkema, http://edepot.wur.nl/427116
Department(s) Plant Production Systems
Publication type Media appearance
Publication year 2017
About Meer organische stof in de bodem leidt niet automatisch tot een betere bodemvruchtbaarheid en hogere productie. Maar telers van wortel- en knolgewassen op droge zandgrond of zware kleigrond hebben wel baat bij meer organische stof. Dat concludeert Renske Hijbeek in haar proefschrift.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.