Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 529673
Title Herstel estuarium natuur in de Eems-Dollard met kansen voor economisch medegebruik: Info-Graphic
Author(s) Veraart, J.A.; Spijkerman, A.; Baptist, M.J.
Department(s) Alterra - Climate change and adaptive land and water management
IMARES Ecosystemen
IMARES Onderzoeksformatie
Publication type Poster (professional)
Publication year 2017
Abstract De hoeveelheid slib, de weinig geleidelijke land-water/zoet-zout overgangszones en de sterk beïnvloedde hydromorfologie zijn knelpunten voor het voedselaanbod voor vogels en vis, de biodiversiteit en Natura 2000 doelen in de Eems-Dollard. Overheden, bedrijfsleven en natuurorganisaties hebben de handen ineengeslagen om de natuur in het estuarium te verbeteren met kansen voor economisch medegebruik in het programma Eems-Dollard 2050.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.