Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 530166
Title Inventarisatie habitatkwaliteit
Author(s) Groot, Alma de; Scholl, Michaela; Kuiters, Loek
Source Netherlands : Ecoshape - 25
Department(s) IMARES Onderzoeksformatie
PE&RC
Alterra - Vegetation, forest and landscape ecology
Publication type Research report
Publication year 2016
Abstract Om te kunnen evalueren hoe goed duin- en duinvallei-habitats kunnen worden gecreëerd - één van de doelen van themalijn A in het Ecoshape-project – is het noodzakelijk om scherp te krijgen welke habitats verwacht werden en welke eisen en verwachtingen daaraan gesteld zijn. Dit document probeert concreet antwoord te geven op de vraag: wat is op basis van de aangelegde situatie de verwachte ontwikkeling van het gebied na 4 jaar en 20 jaar? Daarmee wordt een ‘baseline’ (“verwachting bij aanvang van het project”; zie hieronder) verkregen voor de analyserapportages, waarin in 2018 de verschillen tussen de diverse verwachtingen en gemeten resultaten (in geval er voor modellering wordt gekozen ook de modeluitkomsten) zullen worden gepresenteerd en bediscussieerd. Deze inventarisatie is gericht op de onderwerpen die in themalijn A worden uitgewerkt, namelijk de voorspelbaarheid van de habitatontwikkeling. Ook wordt het grondwater in het duingebied, dat eerst volledig in themalijn C zat maar deels aan habitats gekoppeld is, behandeld.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.