Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 530182
Title Integrale aanpak scoort! Verbinding Zorg, Sport en Bewegen
Author(s) Leenaars, Karlijn
Source Integrale aanpak scoort! Verbinding Zorg, Sport en Bewegen, Sport & Gemeenten, september 2017, p. 24-27, 2017-09-01, Sandra van Maanen, https://sportengemeenten.nl/wp-content/uploads/2016/09/SG-nr-3-2017-Verbinding-Zorg-Sport-en-Bewegen.pdf
Department(s) Health and Society
Publication type Media appearance
Publication year 2017
Abstract

Vier jaar geleden startten de Wageningen Universiteit en het Radboudumc – in samenwerking met Kenniscentrum Sport, VSG, ROS en KNGF – het onderzoeksproject Verbinding Zorg, Sport en Bewegen. Karlijn Leenaars, promovenda aan de WUR, en Eva Smit – PhD-student aan het Radboudumc – volgden dertien buurtsportcoaches uit negen verschillende gemeenten (Den Haag, Den Bosch, Heusden, Nijmegen, Zwolle, Hoogeveen, Emmen, Utrecht en Franeker). De opdracht die de buurtsportcoaches kregen was eerstelijnszorg met de sport- en beweegsector te verbinden en zo volwassenen te stimuleren meer te gaan bewegen. Het onderzoek is inmiddels afgerond. Karlijn Leenaars verdedigt in september haar proefschrift over buurtsportcoaches die werkzaam zijn op het snijvlak van sport en zorg.

Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.