Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 530418
Title Betrouwbare bestuiving is meer dan ‘een doos met hommels’: samenwerking leidt tot handboek van de tomatenplant
Author(s) Janse, Jan
Source Betrouwbare bestuiving is meer dan ‘een doos met hommels’: samenwerking leidt tot handboek van de tomatenplant, OnderGlas, jrg. 14, nr. 11, p. 22-23, 2017-11-15, Marjolein van Woerkom, http://edepot.wur.nl/428572
Department(s) WUR GTB Teelt & Gewasfysiologie
Publication type Media appearance
Publication year 2017
About De literatuurstudie ‘Bloei, bestuiving en vruchtzetting van tomaten’ moet tomatentelers meer handvatten geven om hun teelt beter te sturen. De oorzaak van bestuivings- of zettingsproblemen ligt niet altijd bij de hommel, stellen productspecialisten en onderzoekers. De introductie van hommels tientallen jaren geleden was een doorslaand succes, maar door innovaties in de kas zijn de omstandigheden voor de insecten veranderd.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.