Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 530862
Title Effecten van antiparasitaire middelen op bodemdieren
Author(s) Lahr, J.
Source In: Leve(n) de bodem! Den Haag : Stichting Biowetenschappen en Maatschappij (Cahiers Biowetenschappen en Maatschappij 3) - ISBN 9789073196834 - p. 43 - 47.
Department(s) Alterra - Animal ecology
Publication type Chapter in book aimed at a professional audience
Publication year 2016
Abstract Een gezond ecosysteem in een bodem kun je wellicht maken, zoals hiervoor beschreven,maar je kunt hem ook breken.
Een gezonde bodem met gezond bodemleven is onder andere afhankelijk van de bodemdieren die mest verwerken. Tegelijk schuilen in die mest tegenwoordig ook potentiële gevaren voor het bodemleven. Uit een onderzoek met mest van dieren die wel of niet met medicijnen waren behandeld tegen maagdarmwormen, blijkt dat die middelen hun werking nog niet zijn verloren wanneer ze het dier aan de achterkant verlaten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.