Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 531080
Title Kurzrasen versus stripgrazen : Beweiding in het Veenweidegebied
Author(s) Hoekstra, N.; Eekeren, N. van; Houwelingen, K. van; Lenssinck, F.; Rijneveld, H.; Holshof, G.
Source V-focus 14 (2017)2. - ISSN 1574-1575 - p. 30 - 32.
Department(s) ASG BovenformatievenBovenformatieven
LR - Management
LR - Animal Nutrition
Publication type Article in professional journal
Publication year 2017
Abstract In het westelijk Veenweidegebied worden nog veel koeien (90 procent) geweid, maar ook hier staat weidegang onder druk: Er is een toename van het aantal bedrijven dat overschakelt naar een melkrobot (AMS). Bovendien neemt door bedrijfsuitbreiding het aantal koeien per hectare huiskavel toe. Daarnaast heeft het gebied een aantal ‘natuurlijke handicaps’ die van invloed zijn op beweiding, zoals de typische verkaveling (langgerekte, serieel gepositioneerde percelen, lange kavelpaden en vele slootjes) en de bodem met zijn lage draagkracht.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.