Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 531573
Title Zouttolerantie aardappelen SWAP-WOFOST toepassing op Zilt Proefbedrijf Texel
Author(s) Mulder, H.M.; Bakel, P.J.T. van; Vos, A. de; Straten, G. van; Heinen, M.; Kroes, J.G.
Source Amersfoort : Stowa (Stowa rapport 2018-01) - ISBN 9789057737695 - 28
Department(s) Alterra - Soil, water and land use
Publication type Research report
Publication year 2018
Abstract Op het Zilt Proefbedrijf Texel ‘SaltFarm Texel’ (www.SaltFarmTexel.com) worden proeven uitgevoerd om voor verschillende landbouwgewassen de zouttolerantie te onderzoeken. Gedurende de periode 2012 tot en met 2015 zijn onder gecontroleerde veldomstandigheden de zouttolerantie van de aardappelvariëteiten Miss Mignonne en Achilles vastgesteld (De Vos et al., 2016). In dit rapport wordt beschreven in hoeverre het model SWAP-WOFOST (Kroes et al., 2009) de meetgegevens van het Zilt Proefbedrijf Texel kan simuleren. In het laatste hoofdstuk wordt beknopt beschreven hoe met deze kennis metarelaties kunnen worden afgeleid voor het bepalen van de langjarig gemiddelde opbrengstderving als gevolg van zout schade.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.