Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 531577
Title Aanleg- en onderhoudskosten van beplantingen in het recreatiegebied Rottemeren
Author(s) Leek, N.A.
Source Groen : vakblad voor groen in stad en landschap 37 (1981)7. - ISSN 0166-3534 - p. 311 - 320.
Department(s) Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp"
Publication type Article in professional journal
Publication year 1981
Keyword(s) recreatiegebieden - boekhouding van landbouwbedrijf - rekeningen van landbouwbedrijf - bosplantages - bosbouw - groene zones - houtachtige planten als sierplanten - publieke tuinen - openbare parken - rotterdam - zuid-holland - amenity and recreation areas - farm accounting - farm accounts - forest plantations - forestry - green belts - ornamental woody plants - public gardens - public parks
Abstract Onderzoek in landschappelijke beplantingen heeft aangetoond dat de wijze waarop de beplantingen worden aangelegd van grote invloed is op de latere onderhoudskosten. De gegevens van de Rottemeren zijn in de eerste plaats gebruikt om aan te geven op welk niveau de aanleg- en onderhoudskosten liggen voor dit type beplantingen. Daarnaast is getracht na te gaan wat de invloeden zijn van de soortensamenstelling en de ruimtelijke structuur van de beplantingen op het niveau van de onderhoudskosten. De aldus verkregen inzichten kunnen bijdragen tot verlaging van de exploitatiekosten van toekomstig aan te leggen recreatieve beplantingen. De uitkomsten van dit onderzoek zijn uitgebreider beschreven in Rapport nr. 231 van "De Dorschkamp"
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.