Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 531687
Title Inductie van tweeslachtige bloemen bij meloen in een zomerteelt : invloed van enkel- en meervoudige bespuitingen bij ongeveer gelijke hoeveelheden ethephon per plant
Author(s) Ravestijn, W. van
Source Naaldwijk : Proefstation voor Tuinbouw onder Glas (Intern verslag / Proefstation voor Tuinbouw onder Glas 23) - 13
Department(s) Glasshouse Crops Research Station
Publication type Research report
Publication year 1990
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.