Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 531900
Title Praktijktoets Waterwijzer Landbouw in pilotgebieden de Raam en Vecht
Author(s) Heinen, M.; Mulder, M.; Walvoort, D.J.J.; Bartholomeus, Ruud; Stofberg, S.F.; Hack-ten Broeke, M.J.D.
Source Stowa - 54 p.
Department(s) Alterra - Soil, water and land use
Publication type Research report
Publication year 2017
Abstract In het kader van het kennisprogramma Lumbricus is voor twee gebieden op de zandgronden een praktijktoets uitgevoerd voor de Waterwijzer Landbouw. Geconcludeerd is dat het mogelijk is met de Waterwijzer Landbouw om uitgesplist droogte en natschade voor gras en mais te berekenen. De studie heeft laten zien dat Waterwijzer Landbouw – zeker na uitbreiding voor andere gewassen en de bedrijfsvoering – een goed instrument is en onmisbaar is bij het doorrekenen van klimaatscenario’s, het bepalen van effecten op gewasopbrengsten en voor het klimaatrobuust inrichten van gebieden. Zo kan straks met behulp van de Waterwijzer Landbouw ook de meest geschikte gewassen voor specieke gebieden bepaald worden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.