Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 531927
Title Samenhang van beleid versterkt
Author(s) Marinissen, R.; Linderhof, V.; Witmer, M.; Munaretto, S.
Source Milieu 23 (2017)7. - ISSN 0920-2234 - p. 16 - 18.
Department(s) WASS
LEI Green Economy and Landuse
Publication type Article in professional journal
Publication year 2017
Keyword(s) vervangbare hulpbronnen - hernieuwbare energie - grondstoffenindustrie - kringlopen - economie - renewable resources - renewable energy - input industries - cycling - economics
Abstract De thema’s water, energie, klimaatverandering, landgebruik en voedsel kennen vele raakvlakken. Een goede ontwikkeling in het ene thema kan meerwaarde opleveren voor het andere, maar ook een negatief effect hebben. Samenhangend beleid kan minnen voorkomen en plussen juist stimuleren. Dit geldt zeker voor een alles omvattend onderwerp als het realiseren van een koolstofarme economie.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.