Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 531972
Title Borging van systeemkennis en geïntegreerde aanpak van leerprojecten in de Zuidwestelijke Delta : Een studie in kader van de Natuurambitie Grote Wateren
Author(s) Craeymeersch, J.A.; Tangelder, M.; Ysebaert, T.; Baptist, M.J.
Source Yerseke : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C085/17) - 156
Department(s) IMARES Onderzoeksformatie
IMARES Regiostation Yerseke
IMARES Ecosystemen
Publication type Research report
Publication year 2017
Abstract De natuur in de grote wateren is mede de verantwoordelijkheid van het ministerie van Economische Zaken (EZ). Onder de vlag van de Rijksnatuurvisie schetst EZ in de Natuurambitie Grote Wateren (NAGW) het perspectief op toekomstbestendige natuur van de grote wateren. De natuurambitie richt zich op de zes grote wateren in Nederland: het rivierengebied, de Zuidwestelijke Delta, het kustgebied, het Waddengebied en het IJsselmeer. Het voorliggende rapport betreft een studie in de Zuidwestelijke Delta (ZWD).
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.