Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 532127
Title Voedselzekerheid kan niet zonder dierlijke producten
Author(s) Zanten, Hannah van
Event FoodFIRST Vijverbergsessie ‘Het wankele evenwicht tussen wetenschap en beleid’, The Hague, 2016-8-24/2016-8-24
Department(s) WIAS
Animal Production Systems
Publication type Unpublished lecture
Publication year 2016
Abstract Omdat land schaars is, vindt er concurrentie plaats tussen productie van veevoer en productie van voedsel. Rekening houdend met de schaarste aan land, is het efficiënter om gewassen te verbouwen die geschikt zijn voor humane consumptie in plaats van het land te gebruiken om gewassen te verbouwen om veevoer te produceren. Om de bijdrage van de veehouderijsector aan een - in de toekomst duurzame - voedselvoorziening in kaart te brengen hebben we een methode ontwikkeld, ook wel de landgebruik-ratio (in Engels ‘land use ratio oftewel LUR) genoemd. De LUR houdt rekening met de productiviteit van een gewas, het gebruik van voor de mens niet eetbare producten als veevoer en of het land geschikt is voor akkerbouw (wel of geen marginale gronden). De resultaten laten zien dat melkkoeien op zandgrond, leghennen en varkensproductiesystemen in Nederland een LUR >1 hebben. In termen van eiwitproductie per m2 is het daarom efficiënter om deze gronden te gebruiken voor de productie van humaan voedsel in plaats van voor de productie van veevoer. Melkkoeien op veengronden hebben echter een LUR <1. Dit komt omdat veengrond niet geschikt is voor akkerbouw. Veehouderijsystemen met een LUR van <1, zoals melkkoeien op veengrond, spelen daarom een belangrijke rol in een toekomstige duurzame voedselvoorziening.Veehouderijsystemen zouden zich niet moeten richten op de hoogste productiviteit per dier, maar op de hoogste eiwitproductie voor mensen per hectare. Door reststromen optimaal te gebruiken kan de veehouderijsector een cruciale hoeveelheid eiwit produceren zonder dat er concurrentie om land plaatsvindt tussen voer en voedsel. De veehouderijsector kan daarom een belangrijke bijdrage leveren aan de wereldvoedselproductie van de toekomst.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.