Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 532429
Title Dunningskosten van verschillende typen loofhoutbeplantingen
Author(s) Leek, N.A.; Hoksbergen, F.Th.J.
Source Groen : vakblad voor groen in stad en landschap (1987)3. - ISSN 0166-3534 - p. 33 - 36.
Department(s) Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp"
Publication type Article in professional journal
Publication year 1987
Keyword(s) kosten - bosbouw - groene zones - heggen - rentabiliteit - dunnen - werkplanning - bosopstanden - costs - forestry - green belts - hedges - profitability - thinning - work planning - forest stands
Abstract In beplantingen buiten bosverband met een eenvoudiger soortensamenstelling dan voor ongeveer midden jaren zeventig gebruikelijk was, zijn tijdstudies verricht voor de vaststelling van arbeidsnormen voor dunningsmaatregelen. Deze studies zijn verricht omdat de dunningsmethodiek in dergelijke beplantingstypen afwijkt van die in sterk gemengde loofhoutbeplantingen. De onderhoudskosten komen op een lager niveau uit
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.