Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 532505
Title Het kokkelbestand in de Oosterschelde en de Waddenzee in 1990
Author(s) Stralen, M.R. van
Source IJmuiden : RIVO (Rapport / Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, Afdeling Aquacultuur AQ 90-03) - 47
Department(s) Nederlands instituut voor Visserijonderzoek
Publication type Research report
Publication year 1990
Keyword(s) bivalvia - dieren - populatiedichtheid - populatie-ecologie - mortaliteit - populatiegroei - bedrijfsvoering - pelecypoda - visgronden - visvangsten - waddenzee - oosterschelde - animals - population density - population ecology - mortality - population growth - management - fishing grounds - fish catches - wadden sea - eastern scheldt
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.