Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 532544
Title De inundaties gedurende 1944-1945 en hun gevolgen voor de landbouw = The inundations of 1944-1945 in the Netherlands and their effect on agriculture = Les inondations de 1944-1945 aux Pays-Bas et leur influence sur l'agriculture = Die Inundationen in den Jahren 1944-1945 in den Niederlanden und ihre Folgen für die Landwirtschaft: Overzicht van inundatie-onderzoek in Nederland tot 1944
Author(s) Rowaan, P.A.
Source 's-Gravenhage : Staatsdrukkerij en Uitgeverijbedrijf (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen no. 57.3) - 36
Department(s) Rijkslandbouwproefstation Groningen
Bodemkundig instituut
Publication type Research report
Publication year 1951
Keyword(s) alkaligronden - landverbetering - nederland - regressie - overstroomde gronden - zeewater - flooded land - sea water - alkaline soils - land improvement - netherlands - regression
Abstract Inventarisatie van overstromingen beginnend bij de periode 1800-1916. Uitgebreidere aandacht voor de periode in 1939 en 1940. Daanraanst aandacht voor geïnundeerd grasland.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.