Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 532558
Title Toetsing van grondonderzoek naar fosfaattoestand op Nederlands grasland : verslag van een in interprovinciaal verband verricht onderzoek
Author(s) Paauw, F. van der; Lande Cremer, L.C.N. de la; Ris, J.
Source 's-Gravenhage : Staatsdrukkerij en Uitgeverijbedrijf (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen 57.15) - 67
Department(s) Rijkslandbouwproefstation Groningen
Bodemkundig instituut
Publication type Research report
Publication year 1951
Keyword(s) graslanden - anorganische verbindingen - nederland - fosfor - kwantitatieve analyse - bodem - grasslands - inorganic compounds - netherlands - phosphorus - quantitative analysis - soil
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.