Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 532568
Title De inundaties gedurende 1944-1945 en hun gevolgen voor de landbouw = The inundations of 1944-1945 in the Netherlands and their effect on agriculture = Les inondations de 1944-1945 aux Pays-Bas et leur influence sur l'agriculture = Die Inundationen in den Jahren 1944-1945 in den Niederlanden und ihre Folgen für die Landwirtschaft: De flora en fauna van Walcheren en andere inundatiegebieden tijdens en na de inundatie
Author(s) Bakker, D.
Source 's-Gravenhage : Staatsdrukkerij en Uitgeverijbedrijf (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen 56.17) - 36
Department(s) Instituut voor Toegepast Biologisch Onderzoek in de Natuur
Publication type Research report
Publication year 1950
Keyword(s) oogstschade - nederland - regressie - bodemverontreiniging - bodemzoutgehalte - bodemgiftigheid - overstroomde gronden - vegetatie - zeeuwse eilanden - flooded land - vegetation - crop damage - netherlands - regression - soil pollution - soil salinity - soil toxicity
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.