Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 532569
Title Proeven omtrent de voeding van kalveren gedurende de eerste levensmaanden
Author(s) Dammers, J.; Dijkstra, N.D.; Frens, A.M.
Source 's-Gravenhage : Staatsdrukkerij (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen 57.09) - 27
Department(s) Rijkslandbouwproefstation Hoorn
Publication type Research report
Publication year 1951
Keyword(s) diervoedering - kalveren - jonge dieren - animal feeding - calves - young animals
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.