Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 532570
Title Invloed van de kalktoestand op de beschikbaarheid van fosfaat op zandgrond
Author(s) Paauw, F. van der
Source 's-Gravenhage : Staatsdrukkerij en Uitgeverijbedrijf (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen 56.08) - 19
Department(s) Rijkslandbouwproefstation Groningen
Bodemkundig instituut
Publication type Research report
Publication year 1950
Keyword(s) zandgronden - kalkrijke gronden - bodemchemie - fosfor - westerkwartier - groningen - sandy soils - calcareous soils - soil chemistry - phosphorus
Abstract VISSER (11) toonde aan, dat bij de waardering van het grondonderzoek op fosfaat en kali op de Groningse klei- en zavelgronden in belangrijke mate met de kalktoestand rekening moet worden gehouden. Nader onderzoek is gedaan op een oude zandgrond in Trimunt, Zuidwest-Groningen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.