Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 532788
Title Staat van de natuur van Caribisch Nederland 2017 : een eerste beoordeling van de staat (van instandhouding), bedreigingen en managementimplicaties van habitats en soorten in Caribisch Nederland
Author(s) Debrot, A.O.; Henkens, R.J.H.G.; Verweij, P.J.F.M.
Source IJmuiden : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C086/17) - 214
Department(s) IMARES Onderzoeksformatie
Alterra - Biodiversity and policy
Alterra - Earth informatics
Publication type Research report
Publication year 2017
Availibility Full text available from 2019-07-03
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.