Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 532957
Title Excretie van biologisch gehouden leghennen, zeugen en vleesvarkens onder praktijkomstandigheden : Bouwstenen voor berekening van de stalbalans
Author(s) Bikker, P.; Aarnink, A.; Ellen, H.; Krimpen, M.M. van
Source Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 1072) - 66
Department(s) WIAS
LR - Animal Nutrition
LR - Veehouderij en omgeving
Publication type Research report
Publication year 2017
Abstract De studie beschreven in dit rapport had tot doel voor een aantal specifieke onderdelen van de berekening van de stalbalans na te gaan of de berekening van de stikstofexcretie voor varkens en pluimvee aansluit bij de biologische productie van varkens en leghennen in de praktijk. Hiervoor is in een deskstudie aandacht besteed aan de stikstof- en fosforgehalten in eigen geteelde biologische voedermiddelen, de berekening van het levend eindgewicht van biologische vleesvarkens en de invloed van biologische huisvesting op gasvormige verliezen bij pluimvee en varkens. Daarnaast zijn stalbalansen verzameld van biologische bedrijven met leghennen, vleesvarkens en zeugen. Hiermee zijn de bruto excretie van N en P en de gasvormige N-verliezen berekend. Op basis van de resultaten worden aanbevelingen gedaan voor praktische toepassing.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.