Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 533280
Title Toelichting bij de legenda Geomorfologische kaart van Nederland 1:50 000 (2017)
Author(s) Maas, G.J.; Delft, S.P.J. van; Heidema, A.H.
Source Wageningen : Wageningen Environmental Research
Department(s) Alterra - Soil, water and land use
Publication type Web page aimed at a professional audience
Publication year 2017
Abstract Geomorfologie is de wetenschap die zich bezig houdt met het bestuderen van de vormen van het aardoppervlak en de processen die bij het ontstaan daarvan een rol spelen of hebben gespeeld. De Geomorfologische kaart van Nederland 1:50.000 (2017) beschrijft de in Nederland voorkomende landvormen. Van elke eenheid op de kaart wordt beschreven tot welke (sub)groep de landvorm wordt gerekend, de mate van het reliëf, de genese of ontstaanswijze en de ouderdom. Daarnaast wordt, indien relevant, aanvullende informatie gegeven (toevoegingen) over afwijkende geologische afzettingen in de bovengrond die van invloed zijn op landvorm en eventuele bijzonderheden in het reliëf. Tenslotte wordt beschreven of de landvorm onder invloed staat van actieve geomorfologische processen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.