Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 533519
Title Landbouwvoertuigen op de openbare weg : Aan welke voorschriften moeten ze voldoen en waar mogen ze (niet) rijden?
Author(s) Jaarsma, C.F.
Source Verkeersrecht (2018)1. - ISSN 0042-398X - p. 2 - 11.
Department(s) Landscape Architecture
Publication type Article in professional journal
Publication year 2018
Abstract Landbouwvoertuigen zijn ontwikkeld voor gebruik op het land. Ze missen daardoor veiligheidsvoorzieningen zoals zijafscherming bij vrachtauto’s en kreukelzones bij personenauto’s. Ze zijn groot en zwaar ten opzichte van andere motorvoertuigen, maar rijden langzamer. Maar ten opzichte van zwakke verkeersdeelnemers (fietsers, joggers, wandelaars) rijden ze juist snel… Op de openbare weg zijn er dan ook spanningsvelden met andere verkeersdeelnemers, die doorwerken in de verkeersveiligheid. Wegbeheerders worstelen daardoor met de vraag wat de beste plek is voor landbouwvoertuigen op hun wegennetwerk. Een belangrijke rol daarbij speelt de slepende discussie over de kentekening van landbouwvoertuigen in combinatie met een verhoging van de toegestane maximumsnelheid van de huidige 25 km/u naar 40 km/u. Alle reden dus om landbouwvoertuigen en de daarop betrekking hebbende bijzondere voorschriften voor het deelnemen met dergelijke voertuigen aan het verkeer op de openbare weg nader onder de loep te nemen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.