Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 534116
Title Het winterlicht gewas : proof off principle met komkommer
Author(s) Kempkes, Frank; Meinen, Esther; Janse, Jan; Elings, Anne; Visser, Pieter de; Raaphorst, Marcel; Vukadinovic, Danijela
Source Bleiswijk : Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw (Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw rapport WPR-725) - 58
Department(s) WUR GTB Tuinbouw Technologie
WUR GTB Teelt & Gewasfysiologie
PE&RC
Publication type Research report
Publication year 2018
Abstract In de winter is licht in Nederland voor vrijwel alle gewassen de limiterende factor voor de productie. In de zoektocht naar het maximaal gebruik maken van het beperkte licht in de wintermaanden is het belangrijk het licht zo optimaal mogelijk om te zetten in gewasproductie. Om de mogelijkheden beter in kaart te brengen, is in aansluiting op de opgedane kennis in het project ‘Verbetering lichtinval winterlicht’, waar de lichttoetreding door het kasdek is geoptimaliseerd voor de wintermaanden. In dit project is de gewaskant aan bod gekomen. Het werk in dit project is gefinancierd door het onderzoeksprogramma Kas Als Energiebron. Dit onderzoeksprogramma is een samenwerkingsverband tussen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en LTO-Glaskracht Nederland. Voor maximalisatie van de lichtonderschepping is een oost-west pad richting de eerste stap. De raseigenschappen van het gekozen komkommer ras vragen door de variatie in bladafmeting tijdens de teelt van groot naar klein een adaptatie van het gewasmanagement aan de veranderende plantvorm in de tijd. Een smalle gootafstand om hier eenvoudig op in te spelen blijkt te veel gewasbeschadiging op te leveren. De beste resultaten kwamen naar voren bij de grootste gootafstand
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.