Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 534173
Title Glastuinbouw Waterproof : WP5-onderzoek fase 2 (laboratorium onderzoek)
Author(s) Jurgens, R.; Appelman, W.; Zijlstra, M.; Creusen, R.; Os, E.A. van
Source Apeldoorn : TNO Earth, Environmental and Life Sciences - 36
Department(s) Plant Production Systems
WUR GTB Tuinbouw Technologie
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) cultuur zonder grond - glastuinbouw - drainagewater - zuiveren - landbouwkundig onderzoek - kastechniek - nederland - soilless culture - greenhouse horticulture - drainage water - purification - agricultural research - greenhouse technology - netherlands
Categories Greenhouse Technology
Abstract Het KRW project glastuinbouw waterproof substraatteelt kent in de uitvoering van werkpakket 5, Zuivering, 3 fases. De eerste fase betreft een studie van mogelijkheden om het spuiwater uit de kas te zuiveren. Resultaat van deze eerste fase is de selectie van 2 technieken die vervolgens in fase 2 op laboratoriumschaal getest worden. Dit rapport beschrijft in hoofdlijnen de werkzaamheden in fase 2. Resultaat van fase 2 is de selectie van techniek(en) die in fase 3 op pilotschaal getest zullen worden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.