Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 534205
Title Bodemweerbaarheid verhogen door organisch materiaal uit reststromen
Author(s) Postma, J.
Source Gewasbescherming 48 (2017)1. - ISSN 0166-6495 - p. 38 - 38.
Department(s) PE&RC
PPO/PRI Biointeractions and Plant Health
Publication type Article in professional journal
Publication year 2017
Abstract Meerwaarde kan worden gecreëerd door organische
reststromen en bijproducten om te zetten in waardevolle
grondstoffen: organische materialen die op
hun beurt de bodemweerbaarheid kunnen verhogen
en daarmee een bijdrage leveren aan een verdere
verduurzaming van de landbouw. Dit is onderwerp van
het PPS project ‘Sturen op bodemweerbaarheid door
toediening van organische materialen’ (TKI-AF-15261).
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.