Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 534217
Title Broeikasgasbalans van stroom uit rijststro
Author(s) Poppens, R.P.; Bakker, R.R.C.
Source Wageningen : Food & Biobased Research Wageningen UR (Biobased Economy infosheet ) - 1 p.
Department(s) FBR BP Biorefinery & Sustainable Value Chains
Publication type Brochure
Publication year 2012
Keyword(s) biogas - biomass - bioenergy - biobased economy - rice straw - renewable energy
Categories Bioenergy
About In Egypte wordt op grote schaal rijststro op het land verbrand. Deze praktijk gaat gepaard met enorme luchtverontreiniging en uitstoot van broeikasgassen. Door inzet van (rijst)stro als brandstof in energiecentrales kan veel milieuwinst worden geboekt en negatieve klimaateffecten worden voorkomen. Dit is de uitkomst van een studie uitgevoerd in samenwerking met de Nederlandse Ambassade in Caïro, naar nuttige toepassingen voor miljoenen tonnen rijststro die jaarlijks vrijkomen in Egypte als bijproduct van de rijstteelt. Verwerking van rijststro tot biomassapellets en t ransport naar Nederland voor bijstook in kolen centrales lijkt een ruime besparing aan broeikasgasemissies op te kunnen leveren.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.