Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 534221
Title Case study: towards a Bangladesh deltaplan: exploring the field
Author(s) Heer, J. de; Terwisscha van Scheltinga, C.; Bergh, D. van den
Source Water Governance (2012)6. - ISSN 2211-0224 - p. 44 - 48.
Department(s) Water and Food
Publication type Article in professional journal
Publication year 2012
Abstract Bangladesh en Nederland hebben gezamenlijk de betekenis en mogelijkheid verkend van de ontwikkeling van een Deltaplan voor Bangladesh. Een Deltaplan is daarbij opgevat als een op de lange termijn (50 tot 100 jaar) gericht, geïntegreerd en holistisch plan, bedoeld om waterveiligheid en sociaal-economische ontwikkeling in een delta gebied te bevorderen. Daarbij wordt expliciet rekening gehouden met klimaatverandering. Een Bengaals – Nederlands team van deskundigen heeft onderzocht wat de mogelijkheden en het draagvlak zijn voor lange termijn strategische planning mede in relatie tot bestaand beleid en implementatie. Tevens is nagegaan wat de contouren van een Deltaplan voor Bangladesh kunnen zijn. De positieve bevindingen hebben geleid tot een overeenkomst tussen beide landen, die op 22 mei 2012 in Dhaka is getekend. In betreffend Memorandum of Understanding is overeengekomen de samenwerking op het gebied van water tussen Bangladesh en Nederland te continueren en te stimuleren. In dit perspectief zal het Deltaplan van Bangladesh komende jaren gezamenlijk worden ontwikkeld en een belangrijke impuls geven aan water governance in dit land.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.