Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 534248
Title Erosieprocessen en bufferstroken in het Heuvelland
Author(s) Bijlsma, Rienk Jan; Waal, Rein de
Source Erosieprocessen en bufferstroken in het Heuvelland, Infoblad Veldwerkplaats, 4 p., 2017-12-01, Cora de Leeuw, http://edepot.wur.nl/434917
Department(s) Alterra - Vegetation, forest and landscape ecology
Publication type Media appearance
Publication year 2017
About In Zuid-Limburg, maar bijvoorbeeld ook in het Rijk van Nijmegen, zijn erosie en sedimentatie vanouds processen die bij het landschap horen. Echter, door ontginning en intensivering van het landgebruik op de plateaus en door de extremere weersomstandigheden van tegenwoordig, hebben veel bossen en graslanden op hellingen last van de negatieve gevolgen van de toestroom van te veel en te voedselrijk water en bodemmateriaal. Dit leidt tot verruiging en een afname van de kansen voor behoud en uitbreiding van karakteristieke soorten en vegetaties. In een OBN-onderzoek zijn de risicopunten van erosie en sedimentatie rond Natura2000-gebieden in het Heuvelland in kaart gebracht. Ook is een werkwijze ontwikkeld om per locatie te kunnen adviseren over passende maatregelen ter bescherming van natuurwaarden, zoals het aanleggen van bufferzones (grasstroken en bosjes) of het aanpassen van de padenstructuur. Uitgangspunt is dat maatregelen bij de bron het meest effectief zijn. In deze veldwerkplaats zijn een aantal risicopunten bezocht en is er gediscussieerd over de vraag welke maatregelen het beste zijn.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.