Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 534642
Title Kan de cambiummineervlieg het ontstaan van bastnecrosen bij jonge populieren bevorderen?
Author(s) Moraal, L.G.
Source Populier 24 (1987)4. - ISSN 0166-7491 - p. 102 - 103.
Department(s) Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp"
Publication type Article in professional journal
Publication year 1987
Keyword(s) schors, bomen - cambium - schade - bosbouw - beschadigingen - insecten - bark - damage - forestry - injuries - insects
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.