Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 534787
Title Invloed van luchtverontreiniging op de Nederlandse flora en op verzuring van de bodem
Author(s) Dam, Douwe van
Source Leersum : Rijksinstituut voor Natuurbeheer (RIN-rapport 83:11)
Department(s) Rijksinstituut voor Natuurbeheer
Publication type Research report
Publication year 1983
Keyword(s) luchtverontreiniging - milieu - schade - milieueffect - bodemverontreiniging - flora - plantengeografie - neerslag - chemische eigenschappen - zuurgraad - zure regen - nederland - air pollution - environment - damage - environmental impact - soil pollution - phytogeography - precipitation - chemical properties - acidity - acid rain - netherlands - Luchtverontreiniging - Vegetatie - Verzuring
Abstract Een onderzoek naar de correlatie tussen achteruitgang van hogere planten en zwaveldioxide, gekoppeld aan een literatuurstudie naar de gevolgen van luchtverontreiniging voor de zuur - base huishouding van ecosystemen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.