Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 534855
Title Invloed van tweeslachtige bloemen bij meloen met behulp van Ethrel in een zomerteelt : invloed moment van spuiten en herhaalde bespuitingen
Author(s) Ravestijn, W. van
Source Naaldwijk : Proefstation voor Tuinbouw onder Glas (Intern verslag / Proefstation voor Tuinbouw onder Glas 22) - 10
Department(s) Glasshouse Crops Research Station
Publication type Research report
Publication year 1990
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.