Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 534915
Title Wortelgroei in gronden, bestaande uit een bovengrond van klei en een ondergrond van zand
Author(s) Goedewaagen, M.A.J.; Berg, C. van den; Bosch, D. van den
Source 's-Gravenhage : Staatsdrukkerij en Uitgeverijbedrijf (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen 61.07) - 137
Department(s) Rijkslandbouwproefstation Groningen
Bodemkundig instituut
Publication type Research report
Publication year 1955
Keyword(s) groei - bodemprofielen - bodem-plant relaties - growth - soil profiles - soil plant relationships
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.