Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 534918
Title Onderzoek naar het verschijnsel der kalifixatie in de Nederlandse gronden
Author(s) Marel, H.W. van der; Venekamp, J.T.N.
Source 's-Gravenhage : Staatsdrukkerij en Uitgeverijbedrijf (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen 61.08) - 61
Department(s) Rijkslandbouwproefstation Groningen
Bodemkundig instituut
Publication type Research report
Publication year 1955
Keyword(s) kalium - bodem - potassium - soil
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.