Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 534922
Title Vergelijkende voederproeven met vet-arm en meer vet-rijk krachtvoeder bij melkvee
Author(s) Dijkstra, N.D.; Dammers, J.; Frens, A.M.
Source 's-Gravenhage : Staatsdrukkerij (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen 59.6) - 63
Department(s) Rijkslandbouwproefstation Hoorn
Publication type Research report
Publication year 1953
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.