Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 534945
Title Over de verteerbaarheid en voederwaarde van verse en geënsileerde zoete lupine
Author(s) Dijkstra, N.D.
Source 's-Gravenhage : Staatsdrukkerij en Uitgeverijbedrijf (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen 61.16) - 19
Department(s) Rijkslandbouwproefstation Hoorn
Publication type Research report
Publication year 1955
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.